Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjere dette  via kommunens eigne sider. For å søka barnehageplass i Dalen FUS barnehage må du altså søka via samorda opptak i din kommune. Du finn informasjon om korleis du søker barnehageplass i Dalen FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Stord kommune. Søknadsfrsiten er 1.mars.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: http://stord.kommune.no/no/Tenester/Tema/Barnehage/

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plassar, tilby barnehageplassar fortløpande. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelista i henhold til Dalen FUS barnehage sine eigne vedtekter.

Dersom de har spørsmål om opptak eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder. Ønsker du å få tilsendt barnehagen sine vedtekter på epost - send ein mail til dl.dalen@bhg.no