Velkommen til Dalen FUS barnehage!

Velkommen til Dalen FUS barnehage i Dalen 26, 5416 Stord

I Dalen FUS barnehagen set me leiken øverst!

Me har ei stabil personalgruppe som set leik og arbeid med sosial kompetanse høgt!

Denne satsinga har me og tatt "med oss ut", slik at me kombinerer det med ei satsing på friluftsliv. I den forbindelse har me opparbeida ein flott leirstad nede i skogen mot båthamna i Sævarhagen. Her har me lavvo, gapahuk og mange flotte leikestader. Leirstaden ligg så nære barnehagen at den er til glede og nytte for alle aldersgrupper i barnehagen.

I Dalen FUS får ein alle måltida i barnehagen. Måltida våre er fine stunder med mykje god læring.

Pris per mnd: 2655 kr

Matpengar: 260 kr

Me følger Stord kommunes satsar for søskenmoderasjon, redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid.