Kontakt oss

Du er hjartelig velkommen til å kontakte oss som jobber i Dalen FUS barnehage, enten det gjelder barnehageopptak, ledig stilling eller annet knytta til barnehagens arbeid. Avtal gjerne eit møte på forhånd hvis du er nysgjerrig på korleis barnehagekvardagen ser ut.

Våre satsningsområder er sosial kompetanse og friluftsliv. I tillegg deler me FUS barnehagane si felles satsning på eigenleiing i leik og læring

Dalen FUS barnehage er organisert i to baser med småbarn på den eine og store barn på den andre. Me er 14 tilsette.

 

Dagleg leiar: Elisabeth Totland tlf 41 68 84 38 E-post: dl.dalen@bhg.no

Nestleiar: Anne Karin Nilsen Tlf: 90 25 94 82
 

Liten Base, tlf: 40 03 67 51
 

Stor Base, tlf: 47 45 18 71

 

Vår besøksadresse er Dalen 26, 5416 Stord

Vår fakturaadresse er Dalen barnehage as, Fakturamottak, postboks 4970 Vika, 8608 Mo i Rana